UROP

/UROP
UROP 2017-08-31T19:40:20+00:00

UROP Projects and Participants

Title Lead Students
Classification as Malware Behaviour Analysis Tool Aldrian Han Zikang,
Learning Semantic Representations for Natural Language Allan Guo Yuanjing, Guo Ziqi, Zhang Jiaxuan
Language Understanding using Deep Learning Raymond Wang Siyuan, Ong Teck Wu
Knowledge Base Linking for Text Processing Aldrian Nickson Guay Seng Tiong
Chinese Language Data Curation and Processing on Weibo Li Hao Zhang Ruochen, Song Zhenfeng, Zhao Juan, Chen Yidan